KM Sharing - Laporan Loji Air Semangar dan Loji Air Sg Johor henti tugas disebabkan tumpahan minyak di upstream Sg. Johor